Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024

(Mặt trận) -Chiều 29/2, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Quang cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã thông qua Quyết định 1260 của Tỉnh ủy về kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh.

Theo đó, BCĐ có 21 thành viên, ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban. BCĐ có nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và triển khai thực hiện cuộc vận động theo Chương trình số 08 và Kế hoạch 326 của BCĐ Trung ương.

Cũng tại hội nghị, các thành viên BCĐ đã góp ý kiến hoàn thiện nhiều nội dung cơ bản kế hoạch thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2024 như đổi mới công tác tuyên truyền; kết nối sản phẩm hàng hóa nông nghiệp nông thôn, OCOP với trong lĩnh vực du lịch nhằm kích cầu tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát để sản phẩm chất lượng đến tận tay người tiêu dùng...

Theo Báo Quảng Nam