Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Điện Biên: Lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Điện Biên: Lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Để đất đai thực sự là động lực cho sự phát triển đất nước

Tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Để đất đai thực sự là động lực cho sự phát triển đất nước

TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kiều bào đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kiều bào đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ninh Thuận: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Ninh Thuận: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Quy định về tái định cư phải đảm bảo đời sống người dân hậu thu hồi đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Quy định về tái định cư phải đảm bảo đời sống người dân hậu thu hồi đất

 Nghệ An: Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nghệ An: Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đảm bảo khách quan, độc lập trong xây dựng giá đất

Đảm bảo khách quan, độc lập trong xây dựng giá đất

Đà Nẵng: Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Đà Nẵng: Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Trà Vinh tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trà Vinh tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phú Yên: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phú Yên: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quảng Bình tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quảng Bình tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)