Thể hiện vai trò hiệu triệu của Mặt trận từ chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020

Thể hiện vai trò hiệu triệu của Mặt trận từ chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020

Tiếp thêm nguồn lực giảm nghèo bền vững

Tiếp thêm nguồn lực giảm nghèo bền vững

Hiệu ứng tích cực đến với người nghèo

Hiệu ứng tích cực đến với người nghèo

Hơn 28 tỷ đồng ủng hộ ngay sau khi Hà Nội phát động Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' năm 2020

Hơn 28 tỷ đồng ủng hộ ngay sau khi Hà Nội phát động Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' năm 2020

Bắc Giang: Triển khai Tháng cao điểm vì người nghèo

Bắc Giang: Triển khai Tháng cao điểm vì người nghèo

Hà Nội phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020

Hà Nội phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020

Lâm Đồng: Ủy ban MTTQ huyện Đức Trọng phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

Lâm Đồng: Ủy ban MTTQ huyện Đức Trọng phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

Hành trình vì người nghèo

Hành trình vì người nghèo

Lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo đến cộng đồng

Lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo đến cộng đồng

Ninh Thuận: Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải phát động quỹ “Vì người nghèo” và tôn vinh những tấm lòng vàng

Ninh Thuận: Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải phát động quỹ “Vì người nghèo” và tôn vinh những tấm lòng vàng

TP Hồ Chí Minh: Phát động đóng góp ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2020

TP Hồ Chí Minh: Phát động đóng góp ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2020

Quyết tâm để tạo nên thành công của chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo'

Quyết tâm để tạo nên thành công của chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo'

MTTQ tỉnh Hòa Bình:Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau

MTTQ tỉnh Hòa Bình:Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau

Quảng Ninh: Sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ Vì người nghèo

Quảng Ninh: Sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ Vì người nghèo

Phú Yên: Hơn 9,1 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Phú Yên: Hơn 9,1 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo