Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Đối ngoại đảng năm 2022 tiếp tục phát huy vai trò một trụ cột quan trọng của mặt trận đối ngoại Việt Nam

Đối ngoại đảng năm 2022 tiếp tục phát huy vai trò một trụ cột quan trọng của mặt trận đối ngoại Việt Nam

Công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp cận tư duy về “đối tác”, “đối tượng” trong bối cảnh mới

Tiếp cận tư duy về “đối tác”, “đối tượng” trong bối cảnh mới

Nhìn lại năm 2022: Bước khởi sắc của đối ngoại nhân dân

Nhìn lại năm 2022: Bước khởi sắc của đối ngoại nhân dân

Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023: Bước đà quan trọng cho công tác đối ngoại của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ

Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023: Bước đà quan trọng cho công tác đối ngoại của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ

Nhìn lại hoạt động đối ngoại năm 2022: Khẳng định vị thế, uy tín Việt Nam

Nhìn lại hoạt động đối ngoại năm 2022: Khẳng định vị thế, uy tín Việt Nam

Công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay

Công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Lộc Hạ, tỉnh Nam Định

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Lộc Hạ, tỉnh Nam Định

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị Tổng kết cụm thi đua Khối Giáo dục, Văn hóa, Xã hội, Đối ngoại

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị Tổng kết cụm thi đua Khối Giáo dục, Văn hóa, Xã hội, Đối ngoại

320 cán bộ tại Bình Dương được tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân

320 cán bộ tại Bình Dương được tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân

Xây dựng chi bộ vững mạnh, chuyên nghiệp trong công tác Đối ngoại và Kiều bào

Xây dựng chi bộ vững mạnh, chuyên nghiệp trong công tác Đối ngoại và Kiều bào

Đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

Đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

Nhân rộng mô hình kết nghĩa bản - bản ở biên giới Việt Nam-Lào

Nhân rộng mô hình kết nghĩa bản - bản ở biên giới Việt Nam-Lào