Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình “Tết Nhân ái” tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình “Tết Nhân ái” tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết tại Kiên Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết tại Kiên Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” cho trẻ em vùng cao tại Yên Bái

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” cho trẻ em vùng cao tại Yên Bái

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đánh giá đúng tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đánh giá đúng tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn dân

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn dân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tọa đàm chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tọa đàm chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng quà Tết tại tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng quà Tết tại tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình Tết nhân ái tại Bạc Liêu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình Tết nhân ái tại Bạc Liêu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà Tết tại huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà Tết tại huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Giáo phận Huế

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Giáo phận Huế