Sóc Trăng: Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp “gương mẫu, trách nhiệm” hết lòng vì công tác an sinh xã hội

Sóc Trăng: Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp “gương mẫu, trách nhiệm” hết lòng vì công tác an sinh xã hội

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác Mặt trận phải lấy dân làm gốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác Mặt trận phải lấy dân làm gốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương của MTTQ Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương của MTTQ Việt Nam

Tuyên Quang: Người cán bộ Mặt trận tiên phong trong triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động

Tuyên Quang: Người cán bộ Mặt trận tiên phong trong triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động

Sóc Trăng: Một Chủ tịch MTTQ xã với nhiều sáng kiến, cách làm hay trong vận động nhân dân

Sóc Trăng: Một Chủ tịch MTTQ xã với nhiều sáng kiến, cách làm hay trong vận động nhân dân

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

An Giang: Nữ cán bộ Mặt trận với tinh thần dám nghĩ, dám làm

An Giang: Nữ cán bộ Mặt trận với tinh thần dám nghĩ, dám làm

Lạng Sơn: Người cán bộ Mặt trận đau đáu với việc giúp bà con vươn lên làm giàu

Lạng Sơn: Người cán bộ Mặt trận đau đáu với việc giúp bà con vươn lên làm giàu

Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận trên cả nước

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận trên cả nước

Vinh danh 236 điển hình tiêu biểu trong công tác Mặt trận

Vinh danh 236 điển hình tiêu biểu trong công tác Mặt trận

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương của MTTQ Việt Nam

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương của MTTQ Việt Nam

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng

Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân

Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân