Các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương ra mắt mô hình cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương ra mắt mô hình cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bình Thuận: Ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bình Thuận: Ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Đắk Lắk: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Đắk Lắk: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bình Định: Hội nghị ký kết các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bình Định: Hội nghị ký kết các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh: Tập huấn về truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh: Tập huấn về truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" ở Bắc Kạn

Kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" ở Bắc Kạn

Phát huy nguồn lực các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát huy nguồn lực các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Mặt trận Tổ quốc huyện Tuần Giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Mặt trận Tổ quốc huyện Tuần Giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Đồng Tháp: Sơ kết Chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Đồng Tháp: Sơ kết Chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Kiên Giang: Ra mắt Mô hình câu lạc bộ “Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Lại Sơn tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Kiên Giang: Ra mắt Mô hình câu lạc bộ “Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Lại Sơn tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ủy ban MTTQ Xã An Sơn ra mắt mô hình “Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Ủy ban MTTQ Xã An Sơn ra mắt mô hình “Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Bình Phước: Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bình Phước: Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu