Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương ra mắt mô hình cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

(Mặt trận) -Ngày 26-5, tại thôn Đồn Hang, xã Vân Sơn (Sơn Dương, Tuyên Quang), Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giáo xứ Vân Cương tổ chức ra mắt mô hình cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là mô hình được Ủy ban MTTQ huyện chọn làm mô hình điểm của huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Các đơn vị trao tặng gần 30 thùng rác cho thôn Đồn Hang I.

Mô hình cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thôn Đồn Hang được thành lập với 31 thành viên. Trong quá trình hoạt động, các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình và các hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thôn ký cam kết bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chấm dứt các hoạt động hủy hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên, không dùng thuốc nổ, xung điện hoặc các loại phương tiện khác mang tính hủy diệt để đánh bắt thủy sản; không chặt phá, hủy hoại cây xanh, các công trình công cộng, đường giao thông…

Mô hình được thành lập tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao vai trò, trách nhiệm tham gia các phong trào thi đua của địa phương; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường...

Thanh Tùng