Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận gần 27 tỷ đồng và 400 tấn gạo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận gần 27 tỷ đồng và 400 tấn gạo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Khánh Hòa tiếp nhận trên 60 tỷ đồng và trên 500 tấn gạo và nhiều hàng hóa vật tư y tế

Khánh Hòa tiếp nhận trên 60 tỷ đồng và trên 500 tấn gạo và nhiều hàng hóa vật tư y tế

Hỗ trợ 87 tỉ đồng cho lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Hỗ trợ 87 tỉ đồng cho lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 6 tỷ đồng kinh phí, trang thiết bị phòng chống dịch

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 6 tỷ đồng kinh phí, trang thiết bị phòng chống dịch

Bình Định: Toàn tỉnh tiếp nhận trên 39,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Bình Định: Toàn tỉnh tiếp nhận trên 39,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Tiếp nhận thêm 4 tỷ đồng tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19

Tiếp nhận thêm 4 tỷ đồng tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19

Lào Cai: Tiếp tục phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lào Cai: Tiếp tục phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên Quang: Giáo xứ Phú Lâm – Mỹ Bằng ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19

Tuyên Quang: Giáo xứ Phú Lâm – Mỹ Bằng ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19

Trà Vinh: Trên 755 đơn vị ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trà Vinh: Trên 755 đơn vị ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 6/10: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 368 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch

Ngày 6/10: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 368 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch

Đồng Nai tiếp nhận gần 24 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch

Đồng Nai tiếp nhận gần 24 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch

Hơn 7 tỷ đồng trang thiết bị y tế hỗ trợ Hà Nam phòng chống dịch

Hơn 7 tỷ đồng trang thiết bị y tế hỗ trợ Hà Nam phòng chống dịch

Ninh Thuận: Lễ phát động “Tiếp tục vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”

Ninh Thuận: Lễ phát động “Tiếp tục vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”

Bình Định: Hơn 25,8 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Bình Định: Hơn 25,8 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch