Khánh Hòa phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Khánh Hòa phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

 Phân bổ số tiền ủng hộ tới bà con vùng lũ: Công khai, minh bạch, đúng địa chỉ

Phân bổ số tiền ủng hộ tới bà con vùng lũ: Công khai, minh bạch, đúng địa chỉ

Người Việt Nam tại Séc, Ba Lan phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

Người Việt Nam tại Séc, Ba Lan phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

Cộng đồng Việt Nam tại Campuchia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Cộng đồng Việt Nam tại Campuchia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Mặt trận Hà Nội tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng tiền, hiện vật ủng hộ đồng bào miền Trung

Mặt trận Hà Nội tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng tiền, hiện vật ủng hộ đồng bào miền Trung

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam Hướng dẫn vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam Hướng dẫn vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Chung một tấm lòng hướng tới bà con vùng lũ

Chung một tấm lòng hướng tới bà con vùng lũ

Nhiều cơ quan tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt

Nhiều cơ quan tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt

Kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung

Kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lụt

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lụt

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Gần 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung của doanh nhân Quảng Ninh

Gần 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung của doanh nhân Quảng Ninh

Danh sách các đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội năm 2020

Danh sách các đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội năm 2020

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Đồng hành cùng người dân miền Trung vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra

Đồng hành cùng người dân miền Trung vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra