Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp Thái Lan

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp Thái Lan

Mặt trận tỉnh Quảng Bình tiếp nhận gần 24 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt

Mặt trận tỉnh Quảng Bình tiếp nhận gần 24 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt

MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào Miền Trung

MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào Miền Trung

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

MTTQ tỉnh Hòa Bình phát động, tiếp nhận ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

MTTQ tỉnh Hòa Bình phát động, tiếp nhận ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh:  Vận động tiền, quà ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh: Vận động tiền, quà ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Mặt trận đảm bảo kết nối tấm lòng của những nhà hảo tâm đến đúng địa chỉ

Mặt trận đảm bảo kết nối tấm lòng của những nhà hảo tâm đến đúng địa chỉ

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang: Tiếp nhận 270 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang: Tiếp nhận 270 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Trên 2.200 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trên 2.200 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

YouTuber đầu tiên ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

YouTuber đầu tiên ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận tỉnh Quảng Nam ủng hộ chống dịch Covid-19

Mặt trận tỉnh Quảng Nam ủng hộ chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Trị tiếp nhận nhiều phần quà ủng hộ phòng chống dịch

Mặt trận Quảng Trị tiếp nhận nhiều phần quà ủng hộ phòng chống dịch

Toàn văn bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2020

Toàn văn bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2020

Quảng Nam: Mặt trận tỉnh tiếp nhận 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Quảng Nam: Mặt trận tỉnh tiếp nhận 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Thừa Thiên - Huế: Tiếp nhận hơn 9 tỷ đồng tiền, hàng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Thừa Thiên - Huế: Tiếp nhận hơn 9 tỷ đồng tiền, hàng ủng hộ đồng bào vùng lũ