Đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

Đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

Thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam, Trung Lào

Thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam, Trung Lào

MTTQ tỉnh Quảng Trị thăm Ủy ban Mặt trận Lào XDĐN tỉnh Salavan, Lào

MTTQ tỉnh Quảng Trị thăm Ủy ban Mặt trận Lào XDĐN tỉnh Salavan, Lào

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại

Chủ động, tích cực, đổi mới công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô

Chủ động, tích cực, đổi mới công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô

Vai trò của hoạt động ngoại giao và hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam

Vai trò của hoạt động ngoại giao và hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam

Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào trong tình hình mới

Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào trong tình hình mới

Phát huy vai trò nòng cốt của đối ngoại nhân dân

Phát huy vai trò nòng cốt của đối ngoại nhân dân

Phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc

Phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc

Thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cả 3 trụ cột đối ngoại

Thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cả 3 trụ cột đối ngoại

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Nghệ An: Ký kết quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân

Nghệ An: Ký kết quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân

Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại Nhân dân, phát huy sức mạnh mềm phát triển Thủ đô

Đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại Nhân dân, phát huy sức mạnh mềm phát triển Thủ đô

Tổng kết Cụm thi đua các tổ chức thành viên khối giáo dục, văn hoá, xã hội và đối ngoại

Tổng kết Cụm thi đua các tổ chức thành viên khối giáo dục, văn hoá, xã hội và đối ngoại