Hòa Bình: Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thu được trên 7,4 tỷ đồng

Hòa Bình: Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thu được trên 7,4 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

TP Đà Nẵng: Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

TP Đà Nẵng: Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Thừa Thiên - Huế: Phát động tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Thừa Thiên - Huế: Phát động tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023: Tránh sự trùng lặp trong công tác vận động và hỗ trợ cho người nghèo

Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023: Tránh sự trùng lặp trong công tác vận động và hỗ trợ cho người nghèo

Hà Nội: Chuẩn bị phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Hà Nội: Chuẩn bị phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Thái Nguyên: Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Thái Nguyên: Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Cà Mau: Tập trung Tháng cao điểm Vì người nghèo

Cà Mau: Tập trung Tháng cao điểm Vì người nghèo

An Giang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và vận động “Cây mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024

An Giang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và vận động “Cây mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận trên 89 triệu đồng ủng hộ trong ngày đầu tiên của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận trên 89 triệu đồng ủng hộ trong ngày đầu tiên của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

An Giang: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và vận động “Cây mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024 vào ngày 19/10

An Giang: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và vận động “Cây mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024 vào ngày 19/10

Lào Cai: Những hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo

Lào Cai: Những hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo

Sóc Trăng: Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Sóc Trăng: Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 40,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 40,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”