Việt Nam quan tâm thúc đẩy đoàn kết tôn giáo trong công tác kiều bào

Việt Nam quan tâm thúc đẩy đoàn kết tôn giáo trong công tác kiều bào

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại một số nước châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại một số nước châu Âu

Thủ tướng: Cộng đồng người Việt ở nước ngoài dù lớn hay nhỏ đều được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm

Thủ tướng: Cộng đồng người Việt ở nước ngoài dù lớn hay nhỏ đều được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh

Phát huy vai trò các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Phát huy vai trò các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Điểm tựa cho sự phát triển của cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia

Điểm tựa cho sự phát triển của cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt kiều bào và những người bạn Italy thân thiết

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt kiều bào và những người bạn Italy thân thiết

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Áo và châu Âu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Áo và châu Âu

MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng góp phần đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn lực hỗ trợ của kiều bào

MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng góp phần đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn lực hỗ trợ của kiều bào

Kiều bào xuất bản sách về Trường Sa, Hoàng Sa ở Pháp: Để con cháu hiểu được biển đảo quê hương

Kiều bào xuất bản sách về Trường Sa, Hoàng Sa ở Pháp: Để con cháu hiểu được biển đảo quê hương

Thủ tướng thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Thủ tướng thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Công tác đối ngoại - Nửa nhiệm kỳ nhìn lại: Khẳng định bản sắc “ngoại giao cây tre Việt Nam” trên nền tảng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Công tác đối ngoại - Nửa nhiệm kỳ nhìn lại: Khẳng định bản sắc “ngoại giao cây tre Việt Nam” trên nền tảng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò nhà khoa học, trí thức kiều bào hướng về xây dựng Tổ quốc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò nhà khoa học, trí thức kiều bào hướng về xây dựng Tổ quốc