Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Chiều 22/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2023-2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chủ trì Hội nghị có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Làm sâu sắc hơn nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh Hội nghị 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Nguyễn Mạnh Đông cho biết, thời gian qua, trong thực hiện Chương trình phối hợp, hai cơ quan đã triển khai hiệu quả công tác NVNONN và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác tham mưu về chủ trương, chính sách và công tác NVNONN, hai bên phối hợp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và triển khai các đề án của mỗi bên, phối hợp xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; phối hợp trong việc xây dựng, rà soát, góp ý các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan đến NVNONN như kiến nghị biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề nhập trở lại quốc tịch cho NVNONN...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Nguyễn Mạnh Đông phát biểu tại Hội nghị 

Hai bên cũng đã phối hợp đánh giá, lựa chọn, giới thiệu kiều bào tham gia Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phối hợp tổ chức các hoạt động đón tiếp các đoàn đại biểu NVNONN tiêu biểu về nước nhân các dịp lễ lớn như chương trình Xuân Quê hương, dịp kỷ niệm Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9; Phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đồng, các hội đoàn NVNONN hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các cơ quan tổ chức phát động như Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào trong nước gặp khó khăn bởi thiên tai, bão lũ.

Đặc biệt trong thời gian qua, hai cơ quan đã phối hợp hỗ trợ kiều bào ở những địa bàn khó khăn như tại Lào, Campuchia; hỗ trợ kiều bào gặp thiên tai, dịch bệnh trên thế giới. Gần đây nhất hai bên đã trao đổi, phối hợp đề xuất việc hỗ trợ cộng đồng tại Ba Lan gặp hỏa hoạn.

Ông Từ Thành Huế, Trưởng Ban Đối ngoại - Kiều bào Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam phát biểu tại Hội nghị 

“Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng về thành phần, với khoảng 6 triệu người ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh sự gia tăng về số lượng, vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng NVNONN trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao, tạo ra sức mạnh mềm trong hoạt động đối ngoại, cầu nối Việt Nam với nước sở tại. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn thách thức, kiều bào ta ở nước ngoài vẫn đoàn kết, có nhiều hoạt động chung tay hướng về quê hương, phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.”, ông Nguyễn Mạnh Đông nói.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN phát biểu tại Hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho rằng, hai bên cần lựa chọn những nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải để phát huy tối đa các nguồn lực và đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phối hợp.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước. Cùng với việc tổ chức Chương trình Xuân quê hương, hai cơ quan tiếp tục phối hợp tổ chức đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu thăm Trường Sa; quan tâm chú trọng biểu dương khen thưởng, tôn vinh kiều bào tiêu biểu hàng năm.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN; đồng thời khẳng định những kết quả tích cực, thiết thực vừa qua đã góp phần củng cố niềm tin của kiều bào đối với sự phát triển đất nước.

Về phương hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu để sớm sửa đổi, ban hành quy chế phối hợp mới giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, hai cơ quan phối hợp tích cực hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác phổ biến tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Kết luận 03 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ về triển khai thực hiện Kết luận số 12.

Trên cơ sở đó, hai bên tập trung đổi mới nội dung công tác thông tin tuyên truyền đối với NVNONN theo hướng bám sát nhu cầu của từng địa bàn, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đa dạng hóa các phương thức truyền tải thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông của MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN và các tổ chức thành viên của Mặt trận, hỗ trợ nâng cao hiệu quả các kênh truyền thông đa dạng của cộng đồng NVNONN.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của NVNONN, phát huy tốt hơn nữa nguồn lực của hơn 6 triệu kiều bào ta ở nước ngoài; tiếp tục phối hợp để tổ chức các hoạt động dành cho kiều bào như chương trình Xuân quê hương; tổ chức chuyến tàu đại đoàn kết thăm quân dân huyện đảo Trường Sa; phối hợp tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư; phối hợp nghiên cứu tổ chức thí điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cho NVNONN; tăng cường gặp mặt, tiếp đón các đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm quê hương…

Nhấn mạnh tới việc tiếp tục phối hợp rà soát, xây dựng mới các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác NVNONN, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, hai bên cần lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn, trong đó ưu tiên giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách pháp luật về quốc tịch, thu hút đầu tư; phát huy tiềm năng trí thức của kiều bào; giải quyết khó khăn khi về nước sinh sống và làm việc cho kiều bào; dạy và học tiếng Việt, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa văn dân tộc Việt trong cộng đồng NVNONN.

“Năm 2024 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, hai cơ quan cần phối hợp trong việc lựa chọn nhân sự NVNONN tiêu biểu, xứng đáng tham gia Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gợi mở.