Quảng Nam: Chi 244 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

Quảng Nam: Chi 244 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

MTTQ Thái Bình giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

MTTQ Thái Bình giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Ninh Bình

Kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Ninh Bình

MTTQ tỉnh Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

MTTQ tỉnh Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị giám sát chặt chẽ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị giám sát chặt chẽ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19

Phú Thọ: Tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19

Phú Thọ: Tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19

Cần Thơ: Tập đoàn T&T trao 500 triệu đồng hỗ trợ bà con nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Cần Thơ: Tập đoàn T&T trao 500 triệu đồng hỗ trợ bà con nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Ninh Thuận: Tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ người nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ninh Thuận: Tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ người nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn: Chung tay giúp đỡ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh

Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn: Chung tay giúp đỡ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh

Vĩnh Phúc:Triển khai giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Vĩnh Phúc:Triển khai giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19