Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8/2023: Quy định mới về sắp xếp hệ số lương, phụ cấp chức vụ và một số chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8/2023: Quy định mới về sắp xếp hệ số lương, phụ cấp chức vụ và một số chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận các cấp

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận các cấp

Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác

Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác

Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm: Cơ sở quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm: Cơ sở quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Yên Sơn (Tuyên Quang) tổ chức Hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

Yên Sơn (Tuyên Quang) tổ chức Hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

Người cán bộ Mặt trận đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường

Người cán bộ Mặt trận đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường

Cán bộ Mặt trận tâm huyết

Cán bộ Mặt trận tâm huyết

Thái Nguyên: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

Thái Nguyên: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

Cán bộ Mặt trận người Chăm tận tụy vì người dân

Cán bộ Mặt trận người Chăm tận tụy vì người dân

Gia Lai: Phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước cho cán bộ Mặt trận, người uy tín

Gia Lai: Phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước cho cán bộ Mặt trận, người uy tín

Thừa Thiên – Huế: Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ Mặt trận

Thừa Thiên – Huế: Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ Mặt trận

Người cán bộ tâm huyết với công tác Mặt trận

Người cán bộ tâm huyết với công tác Mặt trận

An Giang: Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp huyện, cấp xã

An Giang: Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp huyện, cấp xã

Phú Yên: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

Phú Yên: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở