Thừa Thiên - Huế: Nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận cơ sở trong thực hiện giám sát Chương trình 1719

(Mặt trận) -Ngày 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

Ủy ban Mặt trận tỉnh Bình Định thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đăk Hà

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Đắk Nông thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại Đắk Mil

 Đại diện Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra, giám sát Chương trình 1719 tại huyện A Lưới.
Ảnh: Văn Ba.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình 1719) có ý nghĩa quan trọng, giúp tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên 24 xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong đó, có nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Thừa Thiên - Huế là trong năm 2024 đưa huyện miền núi A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo của cả nước, nhằm đảm bảo các tiêu chí để sớm trình Quốc hội đề án đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, trong năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025. Hội nghị đánh giá các sở, ngành chức năng liên quan và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tích cực, chủ động tham mưu và triển khai Chương trình 1719 nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, Hội nghị trên cũng đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, trong đó có công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số địa phương thuộc Chương trình. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao năng lực của cán bộ Mặt trận cơ sở trong việc triển khai công tác giám sát thực hiện Chương trình 1719.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế hướng dẫn về hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được cập nhật theo các quy định mới tại Luật Đầu tư công và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương liên quan đến Chương trình 1719 năm 2024.

Nguyễn Quốc