TP Hà Nội: Lựa chọn những cán bộ Mặt trận đủ năng lực, uy tín

TP Hà Nội: Lựa chọn những cán bộ Mặt trận đủ năng lực, uy tín

Gia Lai tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho 365 cán bộ Mặt trận cơ sở

Gia Lai tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho 365 cán bộ Mặt trận cơ sở

Ông Nguyễn Đình Vượng được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Vượng được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi “Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi” năm 2023

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi “Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi” năm 2023

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Lạng Sơn: Chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Lạng Sơn: Chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Người nữ cán bộ Mặt trận mẫu mực, tâm huyết

Người nữ cán bộ Mặt trận mẫu mực, tâm huyết

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ qua các thời kỳ

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ qua các thời kỳ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/09/2023 - Cán bộ khuyến nông giúp dân thoát nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/09/2023 - Cán bộ khuyến nông giúp dân thoát nghèo

Bình Định: Tập huấn công tác Mặt trận cho cán bộ cấp huyện, xã năm 2023

Bình Định: Tập huấn công tác Mặt trận cho cán bộ cấp huyện, xã năm 2023

Người cán bộ dân tộc Mông hết lòng vì dân bản

Người cán bộ dân tộc Mông hết lòng vì dân bản

Đắk Nông: Nâng cao kỹ năng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở

Đắk Nông: Nâng cao kỹ năng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở

Tri Tôn (An Giang): Trang bị kiến thức ứng phó biến đổi khí hậu cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Tri Tôn (An Giang): Trang bị kiến thức ứng phó biến đổi khí hậu cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ Mặt trận cơ sở

Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ Mặt trận cơ sở