Quảng Bình: Nhân rộng 155 mô hình nông thôn mới và đô thị văn minh kiểu mẫu

Quảng Bình: Nhân rộng 155 mô hình nông thôn mới và đô thị văn minh kiểu mẫu

Hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre

Hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền trong giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền trong giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay

Người dân Liên Hương đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Người dân Liên Hương đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Hưng Yên: Phát huy vai trò MTTQ xây dựng Nông thôn mới

Hưng Yên: Phát huy vai trò MTTQ xây dựng Nông thôn mới

Giáo dân Tân Hải đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Giáo dân Tân Hải đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên: Lương, giáo một lòng xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên: Lương, giáo một lòng xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hậu Giang góp sức xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hậu Giang góp sức xây dựng nông thôn mới

Xã Bàu Đồn: Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Bàu Đồn: Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Na Hang phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Na Hang phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sơn La: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phú Yên: Giám sát quá trình thực hiện xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại xã Xuân Bình

Phú Yên: Giám sát quá trình thực hiện xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại xã Xuân Bình

Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Chính tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Chính tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu