Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Ghi nhận ở Chi Lăng

Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Ghi nhận ở Chi Lăng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại TP.Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại TP.Vũng Tàu

MTTQ huyện Quảng Trạch: Phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ huyện Quảng Trạch: Phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Kết quả triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Thôn 8

Kết quả triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Thôn 8

TP Cao Lãnh: Khởi sắc cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP Cao Lãnh: Khởi sắc cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Quảng Bình: Nhân rộng 155 mô hình nông thôn mới và đô thị văn minh kiểu mẫu

Quảng Bình: Nhân rộng 155 mô hình nông thôn mới và đô thị văn minh kiểu mẫu

Hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre

Hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền trong giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền trong giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay

Người dân Liên Hương đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Người dân Liên Hương đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Hưng Yên: Phát huy vai trò MTTQ xây dựng Nông thôn mới

Hưng Yên: Phát huy vai trò MTTQ xây dựng Nông thôn mới

Giáo dân Tân Hải đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Giáo dân Tân Hải đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên: Lương, giáo một lòng xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên: Lương, giáo một lòng xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hậu Giang góp sức xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hậu Giang góp sức xây dựng nông thôn mới

Xã Bàu Đồn: Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Bàu Đồn: Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Na Hang phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Na Hang phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới