Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử

Năm 2020 GHPG Việt Nam TP Cần Thơ làm từ thiện hơn 36 tỷ đồng

Năm 2020 GHPG Việt Nam TP Cần Thơ làm từ thiện hơn 36 tỷ đồng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Trung Nhân giữ chức Chủ tịch Mặt trận TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Trung Nhân giữ chức Chủ tịch Mặt trận TP Cần Thơ

Khảo sát công tác thực hiện đề án mô hình tự quản ở TP Cần Thơ

Khảo sát công tác thực hiện đề án mô hình tự quản ở TP Cần Thơ

Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà người có công tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà người có công tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, TP Cần Thơ, Đắk Lắk tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, TP Cần Thơ, Đắk Lắk tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Mặt trận TP Cần Thơ tiếp nhận 400 bộ trang phục bảo hộ phòng chống Covid-19

Mặt trận TP Cần Thơ tiếp nhận 400 bộ trang phục bảo hộ phòng chống Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cần Thơ trao 2.500 bộ dụng cụ chống dịch Covid-19 cho hộ nghèo

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cần Thơ trao 2.500 bộ dụng cụ chống dịch Covid-19 cho hộ nghèo

Báo chí cần chủ động đổi mới để có bước phát triển phù hợp

Báo chí cần chủ động đổi mới để có bước phát triển phù hợp

Mặt trận phải thể hiện rõ vai trò chủ trì đối với các tổ chức thành viên

Mặt trận phải thể hiện rõ vai trò chủ trì đối với các tổ chức thành viên

Tết đến mọi người, tết đến mọi nhà

Tết đến mọi người, tết đến mọi nhà

Phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo các khía cạnh cuộc sống của người dân

Phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo các khía cạnh cuộc sống của người dân