Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật

Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm: Cơ sở quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm: Cơ sở quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV

Quốc hội yêu cầu xử lý dứt điểm các sai phạm, vụ việc liên quan đến Việt Á

Quốc hội yêu cầu xử lý dứt điểm các sai phạm, vụ việc liên quan đến Việt Á

Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khoá XV thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khoá XV thành công tốt đẹp

Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi)

Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi)

Thông qua Nghị quyết về giao danh mục, mức vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thông qua Nghị quyết về giao danh mục, mức vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Bảo đảm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong phát triển nhà ở

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Bảo đảm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong phát triển nhà ở

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ tư của Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ tư của Quốc hội khóa XV