Giải quyết dứt điểm, có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Giải quyết dứt điểm, có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ninh Bình: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

Ninh Bình: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

Quyết liệt, chủ động, kịp thời triển khai đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống

Quyết liệt, chủ động, kịp thời triển khai đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống

Khai mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV

Khai mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV

Xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm sát thực tiễn

Xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm sát thực tiễn

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khoá XV

Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khoá XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật Quốc hội sẽ thông qua

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật Quốc hội sẽ thông qua

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thi hành luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thi hành luật