Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

Thực hiện công tác dân nguyện góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Thực hiện công tác dân nguyện góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Phòng, chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phòng, chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm

Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024

Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV: Thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV: Thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về việc lạm dụng xét nghiệm y khoa

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về việc lạm dụng xét nghiệm y khoa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nghị quyết của Quốc hội, khắc phục kịp thời, hiệu quả tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nghị quyết của Quốc hội, khắc phục kịp thời, hiệu quả tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực

Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV

Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV

9 tháng năm 2023, tuyên thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

9 tháng năm 2023, tuyên thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát, chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát, chất vấn