Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ tư của Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ tư của Quốc hội khóa XV

Triển khai nhanh các Luật, Nghị quyết theo đúng tinh thần “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”

Triển khai nhanh các Luật, Nghị quyết theo đúng tinh thần “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”

Cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023

Cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023

Kiến nghị chuyển hơn 5.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch năm 2022

Kiến nghị chuyển hơn 5.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch năm 2022

Ngày 6.1: Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Ngày 6.1: Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ

Bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thời hạn giải ngân số vốn điều chỉnh tăng dự toán

Bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thời hạn giải ngân số vốn điều chỉnh tăng dự toán

Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV

Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV