Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thăm, chúc Tết người dân huyện miền núi Hướng Hóa

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thăm, chúc Tết người dân huyện miền núi Hướng Hóa

“Nối vòng tay nhân ái” tỉnh Quảng Trị xuân Giáp Thìn - 2024: Tiếp nhận hơn 20 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

“Nối vòng tay nhân ái” tỉnh Quảng Trị xuân Giáp Thìn - 2024: Tiếp nhận hơn 20 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Quảng Trị: Tập trung nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Quảng Trị: Tập trung nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - Dấu ấn một năm hoạt động

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - Dấu ấn một năm hoạt động

Quảng Trị: Xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Quảng Trị: Xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Quảng Trị: Hoàn thành đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nhiệm kỳ 2024 -2029

Quảng Trị: Hoàn thành đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nhiệm kỳ 2024 -2029

Quảng Trị: Dồn sức xây dựng nông thôn mới

Quảng Trị: Dồn sức xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng thăm, chúc tết các gia đình chính sách

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng thăm, chúc tết các gia đình chính sách

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị  đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Xã đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở

Xã đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở

Quảng Trị: Khu dân cư đầu tiên tại huyện Triệu Phong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết năm 2023

Quảng Trị: Khu dân cư đầu tiên tại huyện Triệu Phong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết năm 2023

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Quảng Trị: Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Quảng Trị: Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Quảng Trị: Từng bước giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong vùng đồng bào DTTS

Quảng Trị: Từng bước giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong vùng đồng bào DTTS

Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi