Điểm tựa giúp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị thoát nghèo

Điểm tựa giúp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị thoát nghèo

“Trang cộng đồng” Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị phát huy hiệu quả trong định hướng thông tin tuyên truyền

“Trang cộng đồng” Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị phát huy hiệu quả trong định hướng thông tin tuyên truyền

Quảng Trị: Tập huấn nghiệp vụ cho gần 150 cán bộ Mặt trận cấp cơ sở

Quảng Trị: Tập huấn nghiệp vụ cho gần 150 cán bộ Mặt trận cấp cơ sở

Quảng Trị: Nỗ lực giúp người nghèo an cư

Quảng Trị: Nỗ lực giúp người nghèo an cư

Quảng Trị: Mặt trận Tổ quốc huyện Hướng Hóa chăm lo cho người nghèo

Quảng Trị: Mặt trận Tổ quốc huyện Hướng Hóa chăm lo cho người nghèo

Quảng Trị: Vận động xây 325 căn nhà và 50 mô hình sinh kế hỗ trợ người nghèo

Quảng Trị: Vận động xây 325 căn nhà và 50 mô hình sinh kế hỗ trợ người nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/03/2023 - Mất an toàn hành lang lưới điện do xây dựng nhà ở

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/03/2023 - Mất an toàn hành lang lưới điện do xây dựng nhà ở

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (Khóa XII)

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (Khóa XII)

Quảng Trị: Tổ chức chương trình Nối vòng tay nhân ái Xuân Quý Mão 2023

Quảng Trị: Tổ chức chương trình Nối vòng tay nhân ái Xuân Quý Mão 2023

Quảng trị: Đã có những công trình mới đầu tư từ Chương trình MTQG được đưa vào sử dụng

Quảng trị: Đã có những công trình mới đầu tư từ Chương trình MTQG được đưa vào sử dụng

‘Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới’

‘Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới’

Quảng Trị: Hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xây nhà Đại đoàn kết

Quảng Trị: Hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xây nhà Đại đoàn kết

Quảng Trị: Người cán bộ mặt trận luôn tận tụy với công việc

Quảng Trị: Người cán bộ mặt trận luôn tận tụy với công việc

Trao đổi kinh nghiệm hợp tác vận động quần chúng giữa Mặt trận 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet (Lào)

Trao đổi kinh nghiệm hợp tác vận động quần chúng giữa Mặt trận 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet (Lào)

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tại Quảng Trị

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tại Quảng Trị