Phú Thọ: Hiệp thương, bổ sung các Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá XIV

(Mặt trận) - Ngày 23/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12- khóa XIV (hội nghị bất thường) để hiệp thương kiện toàn, cử bổ sung ủy viên Ủy ban, chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ninh Bình: Ký kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Sóc Trăng: Xây dựng trên 12.000 căn nhà Đại đoàn kết

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cát Tiên

Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch và Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh mới được hiệp thương. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam tỉnh khóa XIV đã hiệp thương thống nhất cử 85 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, từ khi tổ chức Đại hội đến nay, do nhiều lý do khác nhau đã có một số đồng chí Ủy viên không tiếp tục tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sau khi nghe thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; tờ trình về việc kiện toàn, bổ sung Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh; tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung Ban Thường trực và chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử bổ sung các Uỷ viên gồm: Đồng chí Phùng Khánh Tài- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Phương- Uỷ viên Đảng đoàn MTTQ tỉnh; Hồ Đình Lưỡng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Nguyễn Thuỷ Trọng- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Sau khi hiệp thương cử bổ sung, số Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV có 85 đồng chí.

Tại hội nghị, các Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thị Phương tham gia Uỷ viên thường trực, giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; chia tay các uỷ viên không tiếp tục tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.