Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ mười bốn - khóa XIV

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ mười bốn - khóa XIV

Hạ Hòa (Phú Thọ): Mang Xuân đến với người nghèo

Hạ Hòa (Phú Thọ): Mang Xuân đến với người nghèo

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trao quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trao quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ: Đại hội điểm Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lại

Phú Thọ: Đại hội điểm Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lại

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/01/2024 - Lo ngại vì khu tái định cư quá gần nghĩa trang

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/01/2024 - Lo ngại vì khu tái định cư quá gần nghĩa trang

Phú Thọ: Tiếp thêm động lực giúp người nghèo vươn lên

Phú Thọ: Tiếp thêm động lực giúp người nghèo vươn lên

Phú Thọ: Lo an cư cho người nghèo

Phú Thọ: Lo an cư cho người nghèo

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư Thanh Hà, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư Thanh Hà, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày hội thắm tình đoàn kết ở Phú Thọ

Ngày hội thắm tình đoàn kết ở Phú Thọ

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trao quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trao quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/12/2023 - Mất an toàn giao thông do thiếu hệ thống cảnh báo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/12/2023 - Mất an toàn giao thông do thiếu hệ thống cảnh báo

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Thọ thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh 2023

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Thọ thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh 2023

Động lực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ

Động lực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ