Vai trò chủ trì hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay

Vai trò chủ trì hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay

Phú Thọ: Hiệp thương, bổ sung các Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá XIV

Phú Thọ: Hiệp thương, bổ sung các Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá XIV

Hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa IX: Hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa IX: Hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bắc Ninh: Hiệp thương, phân công, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các tổ chức thành viên năm 2023

Bắc Ninh: Hiệp thương, phân công, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các tổ chức thành viên năm 2023

Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

Ninh Thuận: Hiệp thương bổ sung Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh

Ninh Thuận: Hiệp thương bổ sung Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh

Thái Bình: Chốt danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Thái Bình: Chốt danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ngày 15/4: Nhiều địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thông qua danh sách người ứng cử

Ngày 15/4: Nhiều địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thông qua danh sách người ứng cử

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

MTTQ tỉnh Sóc Trăng tổ chức hiệp thương lần hai: thông qua danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội

MTTQ tỉnh Sóc Trăng tổ chức hiệp thương lần hai: thông qua danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 5: Hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 5: Hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam

Kết thúc hiệp thương lần 3: 153 người thuộc khối MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Kết thúc hiệp thương lần 3: 153 người thuộc khối MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Gia Lai: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Gia Lai: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân

Lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân