35 tác phẩm đoạt Giải báo chí đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

35 tác phẩm đoạt Giải báo chí đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

"Mặt trận lắng nghe dân nói" ở Quang Bình

"Mặt trận lắng nghe dân nói" ở Quang Bình

MTTQ Việt Nam đồng hành với cuộc chiến phòng chống tham nhũng, lãng phí

MTTQ Việt Nam đồng hành với cuộc chiến phòng chống tham nhũng, lãng phí

35 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai

35 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai

Công tác chống tham nhũng năm 2019 phải đạt kết quả tốt hơn 2018

Công tác chống tham nhũng năm 2019 phải đạt kết quả tốt hơn 2018

Vai trò giám sát của Mặt trận đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay

Vai trò giám sát của Mặt trận đối với thu nhập, tài sản và hành vi của cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Tiêu cực, tham nhũng trong dự án chống thiên tai là tội ác

Tiêu cực, tham nhũng trong dự án chống thiên tai là tội ác

“Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị"

“Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị"

Chống tham nhũng “vặt” là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Chống tham nhũng “vặt” là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Phòng ngừa tham nhũng - Đảng viên ở đâu?

Phòng ngừa tham nhũng - Đảng viên ở đâu?

Dân có tin hay không là ở tấm gương Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dân có tin hay không là ở tấm gương Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tiếp tục chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

Tiếp tục chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

Cảnh báo thừa cấp phó khi sáp nhập bộ máy

Cảnh báo thừa cấp phó khi sáp nhập bộ máy

Thừa lãnh đạo khi sáp nhập: Chọn ai cũng phải theo quy trình chặt chẽ

Thừa lãnh đạo khi sáp nhập: Chọn ai cũng phải theo quy trình chặt chẽ