Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/03/2023 - Có sổ đỏ nhưng không được đền bù thu hồi đất

(Mặt trận) - Phản ánh của người dân xã Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang: Nhiều hộ có sổ đỏ đất ở từ nhiều đời, thậm chí là từ đời cha ông nhưng khi cải tạo nâng cấp đường tỉnh 294 thì lại không được đền bù khi dự án lấy vào đất nhà họ.

Thủ tướng chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/06/2023 - Đất quy hoạch bãi xe bị chiếm dụng làm ki-ốt

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/06/2023 - Lớp học chữ Chăm cho trẻ em làng Chăm