Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/12/2023 - Cùng bị thu hồi đất nhưng chính sách không đồng đều

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/12/2023 - Cùng bị thu hồi đất nhưng chính sách không đồng đều

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/10/2023 - Làm rõ nguồn gốc đất để đảm bảo quyền lợi người bị thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/10/2023 - Làm rõ nguồn gốc đất để đảm bảo quyền lợi người bị thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/05/2023 - Hàng chục hộ dân không còn đường đi sau khi bị thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/05/2023 - Hàng chục hộ dân không còn đường đi sau khi bị thu hồi đất

Tuyên Quang: Phản biện xã hội với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường khi thu hồi đất

Tuyên Quang: Phản biện xã hội với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường khi thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/05/2023 - Vướng mắc trong thực hiện chính sách đất dịch vụ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/05/2023 - Vướng mắc trong thực hiện chính sách đất dịch vụ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/03/2023 - Có sổ đỏ nhưng không được đền bù thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/03/2023 - Có sổ đỏ nhưng không được đền bù thu hồi đất

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về thu hồi đất

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/01/2023 - Vướng mắc xử lý đất dôi dư sau thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/01/2023 - Vướng mắc xử lý đất dôi dư sau thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/10/2022 - Bị thu hồi đất sản xuất trước thời hạn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/10/2022 - Bị thu hồi đất sản xuất trước thời hạn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/08/2022 - Thu hồi đất bán trái thẩm quyền nhưng không trả tiền cho dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/08/2022 - Thu hồi đất bán trái thẩm quyền nhưng không trả tiền cho dân

Quảng Nam: Phản biện Dự thảo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam: Phản biện Dự thảo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Thẩm quyền thu hồi, giao đất khi chuyển nhượng dự án

Thẩm quyền thu hồi, giao đất khi chuyển nhượng dự án