Văn kiện trình Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cần tạo điểm nhấn từ việc hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong toàn tỉnh

Văn kiện trình Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cần tạo điểm nhấn từ việc hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong toàn tỉnh

Quảng Trị: Triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029

Quảng Trị: Triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong hai ngày 23-24/4/2024

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong hai ngày 23-24/4/2024

Quảng Ngãi: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Quảng Ngãi: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc vận dụng chiến lược đoàn kết qua các kỳ Đại hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc vận dụng chiến lược đoàn kết qua các kỳ Đại hội

Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Thể hiện rõ vai trò Mặt trận Tổ quốc

Thể hiện rõ vai trò Mặt trận Tổ quốc

Nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam góp ý xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam

Nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam góp ý xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam

Các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn góp ý xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam

Các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn góp ý xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam

Giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân

Giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân

Giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân

Giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân