Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, Khóa IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, Khóa IX

Những dấu ấn tự hào của cả hệ thống Mặt trận trong năm 2023

Những dấu ấn tự hào của cả hệ thống Mặt trận trong năm 2023

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó

Nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Bà Trương Thị Mai: Thành công của Ngày hội chính là quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của MTTQ Việt Nam các cấp

Bà Trương Thị Mai: Thành công của Ngày hội chính là quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của MTTQ Việt Nam các cấp

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 18, khóa IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 18, khóa IX

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tin, tự lực để quyết tâm xoá đói, giảm nghèo

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tin, tự lực để quyết tâm xoá đói, giảm nghèo

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 17, khoá IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 17, khoá IX

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khoá IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khoá IX