Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Đồng lòng dồn sức, mỗi người một ý tưởng đưa đất nước vượt qua đại dịch

Đồng lòng dồn sức, mỗi người một ý tưởng đưa đất nước vượt qua đại dịch

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Gia đình là hạt nhân tạo dựng bản sắc dân tộc

Gia đình là hạt nhân tạo dựng bản sắc dân tộc

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Tăng cường phối hợp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

Tăng cường phối hợp và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

Tạo không gian, môi trường an toàn, lành mạnh để thế hệ măng non học tập, vui chơi, sáng tạo

Tạo không gian, môi trường an toàn, lành mạnh để thế hệ măng non học tập, vui chơi, sáng tạo

Phát huy sức mạnh, ý chí tự lực, tự cường để hiến kế phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh, ý chí tự lực, tự cường để hiến kế phát triển đất nước

Khẳng định vai trò kiểu mẫu của Mặt trận 5 thành phố

Khẳng định vai trò kiểu mẫu của Mặt trận 5 thành phố

Nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh

Nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh

UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận Bằng khen Thủ tướng trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19

Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận Bằng khen Thủ tướng trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19

UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động toàn dân hiến máu tình nguyện

UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động toàn dân hiến máu tình nguyện

Mặt trận Trung ương phân bổ 150 tỷ đồng để Bộ Y tế phòng, chống dịch COVID-19

Mặt trận Trung ương phân bổ 150 tỷ đồng để Bộ Y tế phòng, chống dịch COVID-19

UBTƯ MTTQ Việt Nam bổ nhiệm hai Phó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ

UBTƯ MTTQ Việt Nam bổ nhiệm hai Phó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ