Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Tết tại Đà Nẵng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Tết tại Đà Nẵng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Tết tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Tết tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Phúc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Phúc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Bắc Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Bắc Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Bắc Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Bắc Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà tết tại tỉnh Phú Thọ

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà tết tại tỉnh Phú Thọ

Nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo năm 2023

Nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo năm 2023

Báo chí cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

Báo chí cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tây Ninh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tây Ninh

Nâng cao hơn nữa hiệu quả đổi mới phương thức thông tin đối ngoại

Nâng cao hơn nữa hiệu quả đổi mới phương thức thông tin đối ngoại

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm ngành Tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2022

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm ngành Tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2022

Ông Nguyễn Hồng Diên nhận nhiệm vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Hồng Diên nhận nhiệm vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương