Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Dân là gốc, trọng tâm và là trung tâm của mọi quyết sách

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Dân là gốc, trọng tâm và là trung tâm của mọi quyết sách

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc và chúc Tết Quân chủng Hải quân

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc và chúc Tết Quân chủng Hải quân

Phải luôn ý thức sâu sắc “dân là gốc”, “lòng dân là thước đo"

Phải luôn ý thức sâu sắc “dân là gốc”, “lòng dân là thước đo"

Hội thảo Văn hóa 2022: Thể chế, chính sách phải tạo động lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Hội thảo Văn hóa 2022: Thể chế, chính sách phải tạo động lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Đoàn khảo sát Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đoàn khảo sát Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến mạnh thì khuyết điểm, vi phạm ít đi

Công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến mạnh thì khuyết điểm, vi phạm ít đi

Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, bất kể người đó là ai

Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, bất kể người đó là ai

Tiếp tục đổi mới hoạt động Mặt trận

Tiếp tục đổi mới hoạt động Mặt trận

Bộ Chính trị kết luận chủ trương bố trí công tác với cán bộ bị kỷ luật

Bộ Chính trị kết luận chủ trương bố trí công tác với cán bộ bị kỷ luật

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Lễ khai giảng tại Hòa Bình

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Lễ khai giảng tại Hòa Bình

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức