Đoàn khảo sát Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc, về phía đoàn khảo sát có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đồng chí thành viên đoàn.

Về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc làm việc
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị 

Lấy mục tiêu xây dựng đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân

Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trên phạm vi cả nước; đồng thời, kết hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 23 với quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam các khoá VI, VII, VIII, IX.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc

Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, báo chí của Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên của Mặt trận để phổ biến rõ mục tiêu, quan điểm, những chủ trương và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 23-NQ/TW, trong đó điểm nhấn là các chương trình truyền hình, truyền thanh của Trung ương và địa phương về phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như: Chương trình truyền hình “Phát huy vai trò của Mặt trận” phát sóng trên VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam; Chương trình “Sức mạnh Đại Đoàn kết” phát sóng trên kênh Truyền hình Thông tấn – Thông tấn xã Việt Nam; tuyên truyền các chương trình hành động trên hệ thống Fanpage MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cũng quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

“MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, lấy mục tiêu xây dựng đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. MTTQ Việt Nam đã có nhiều hình thức tập hợp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bức tranh chung về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thấy nổi lên rõ hình ảnh, vai trò của các giai cấp, tầng lớp xã hội”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

 Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trình bày báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, MTTQ Việt Nam đã bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương để tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động. Đây là một hình thức tập hợp nhân dân rộng rãi, phong phú, sinh động huy động được đông đảo nhân dân tham gia; góp phần tích cực vào việc tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Cùng với đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các Ban, Bộ, ngành và cơ quan liên quan tham mưu Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản quan trọng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì và tham gia cùng các cơ quan, tổ chức giám sát nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức phản biện nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình, Đề án, dự án quan trọng, có tác động lớn. Kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội từng bước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe, tiếp thu và thực hiện, mang lại những kết quả hết sức thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Chính quyền các cấp.

Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, các kênh tiếp xúc, đối thoại, MTTQ Việt Nam đã truyền tải tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân… trên đa dạng các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên được kiện toàn về số lượng theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng thêm số lượng người tiêu biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận các cấp được chuẩn hóa về trình độ, được chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên tuyền, vận động, xử lý tình huống.”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu rõ.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc làm việc 
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam phát biểu tại cuộc làm việc 
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại cuộc làm việc
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại cuộc làm việc 

Tại cuộc làm việc, ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự đều khẳng định, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam là lực lượng nòng cốt tổ chức thực hiện nhằm tạo ra nguồn sức mạnh, động lực và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN

Đồng thời nhấn mạnh, có được những kết quả trên, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã luôn chủ động nắm vững mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài để nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách mới về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam.

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; luôn hướng về cơ sở để nắm vững tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của các tầng lớp nhân dân nhằm kịp thời phản ánh, kiến nghị lên các cơ quan của Đảng, Nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận cuộc làm việc 

Khẳng định Nghị quyết 23-NQ/TW là một nghị quyết rất quan trọng, thể hiện chủ trương lớn, nhất quán của Đảng là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh nội sinh để xây dựng, phát triển đất nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, từ khi ra đời, Nghị quyết đã đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo... Nghị quyết 23-NQ/TW đã xác định được những định hướng, chủ trương lớn trong xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với các giai tầng, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, đối với đồng bào ta ở nước ngoài. Đây là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đổi mới nội dung, phương thức, xác định được hình thức phù hợp để tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu và tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng nỗ lực, luôn đổi mới, khởi xướng nhiều phong trào thiết thực, có ý nghĩa, có sức thu hút và lan tỏa lớn, qua đó khích lệ đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và đối ngoại...

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là bộ phận rất quan trọng của hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Qua 20 năm những điều này được thể hiện rất rõ”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, mạnh mẽ, thông qua đó góp phần tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã đạt được trong quá trình đổi mới.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Đội ngũ cán bộ tự tin, tâm huyết, trách nhiệm hơn với công tác. Những mặt tồn tại đã cơ bản từng bước được khắc phục.

Đánh giá cao những thành quả to lớn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý tình hình mới hiện nay đã đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi trong công tác Mặt trận phải có tầm nhìn, ý tưởng và những nhiệm vụ, giải pháp mới để xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần xác định nội dung của đại đoàn kết trong giai đoạn mới là gì, có gì khác so với trước kia, lấy gì làm trung tâm để kết nối toàn dân tộc, cách thức cụ thể hóa trong từng giai tầng, đối tượng, tổ chức... đó là những câu hỏi rất quan trọng”, Thường trực Ban Bí thư gợi mở.

Đặc biệt, theo Thường trực Ban Bí thư, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp phải được nâng tầm năng lực, kiến thức, sự am hiểu các vấn đề thực tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cán bộ Mặt trận phải là những người dám bày tỏ những tiếng nói từ thực tiễn sinh động để góp phần xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh các đề nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc để nghiên cứu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét trong quá trình tổng kết và ban hành chủ trương mới của Đảng về vấn đề này để có quyết sách phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dành thời gian trực tiếp lắng nghe kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và những kiến nghị, đề xuất của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; đồng thời khẳng định Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo gợi mở của đồng chí Thường trực Ban Bí thư để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng khẳng định, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp công, góp sức củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.