Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 10, khóa XI

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 10, khóa XI

Quảng Ninh: Sôi nổi tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Quảng Ninh: Sôi nổi tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Xây dựng thế trận lòng dân vùng đồng bào DTTS

Quảng Ninh: Xây dựng thế trận lòng dân vùng đồng bào DTTS

Quảng Ninh: Phát huy vai trò của người có uy tín

Quảng Ninh: Phát huy vai trò của người có uy tín

Quảng Ninh: Tìm giải pháp thoát nghèo hiệu quả

Quảng Ninh: Tìm giải pháp thoát nghèo hiệu quả

Quảng Ninh: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm cụm thi đua các huyện, thành phố miền Đông

Quảng Ninh: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm cụm thi đua các huyện, thành phố miền Đông

Quảng Ninh: Đánh giá bước đầu triển khai trang cộng đồng “Fanpage Facebook”

Quảng Ninh: Đánh giá bước đầu triển khai trang cộng đồng “Fanpage Facebook”

Nông thôn Quảng Ninh ngày một đẹp hơn

Nông thôn Quảng Ninh ngày một đẹp hơn

Quảng Ninh: Đo hiệu quả xây dựng NTM bằng sự hài lòng của người dân

Quảng Ninh: Đo hiệu quả xây dựng NTM bằng sự hài lòng của người dân

Quảng Ninh: Sự hài lòng của người dân là “thước đo” xây dựng NTM

Quảng Ninh: Sự hài lòng của người dân là “thước đo” xây dựng NTM

Kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Dojiland hỗ trợ 1,2 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Bình Liêu

Quảng Ninh: Dojiland hỗ trợ 1,2 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Bình Liêu

Đầm Hà (Quảng Ninh): Nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đầm Hà (Quảng Ninh): Nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Quảng Ninh: Hội thảo phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH trong công tác GPMB

Quảng Ninh: Hội thảo phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH trong công tác GPMB