Tái hiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam thông qua ngôn ngữ bảo tàng

Tái hiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam thông qua ngôn ngữ bảo tàng

Đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc

Đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc

Phát huy vai trò của Mặt trận qua các thời kỳ

Phát huy vai trò của Mặt trận qua các thời kỳ

90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Cùng đoàn kết để xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Cùng đoàn kết để xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Phim tài liệu: 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phim tài liệu: 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu, Hà Nam tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Ủy ban MTTQ tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu, Hà Nam tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Khánh Hòa: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Khánh Hòa: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới

Kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới

Quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống nhân dân

Quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống nhân dân

UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư

UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư

Hưng Yên: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Hưng Yên: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam