Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/04/2024 - Lan tỏa tình yêu thương và sẻ chia từ góc bếp

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/04/2024 - Lan tỏa tình yêu thương và sẻ chia từ góc bếp

Bến Tre: Vận động tài trợ 17,5 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa

Bến Tre: Vận động tài trợ 17,5 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/03/2024 - Cầu xuống cấp người dân đi lại khó khăn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/03/2024 - Cầu xuống cấp người dân đi lại khó khăn

Bến Tre: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bến Tre: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận tại tỉnh Bến Tre

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận tại tỉnh Bến Tre

Bến Tre:Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Bến Tre:Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Bến Tre: 26 ngàn suất quà được MTTQ các cấp tập trung vận động thăm, tặng quà Tết cho người nghèo

Bến Tre: 26 ngàn suất quà được MTTQ các cấp tập trung vận động thăm, tặng quà Tết cho người nghèo

Bến Tre ra quân làm sạch môi trường nông thôn

Bến Tre ra quân làm sạch môi trường nông thôn

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sơ kết hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sơ kết hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/12/2023 - Cầu tiền tỷ không đấu nối được vào đường giao thông

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/12/2023 - Cầu tiền tỷ không đấu nối được vào đường giao thông

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2023

MTTQ các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

MTTQ các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Bến Tre: Tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bến Tre: Tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp