Bến Tre: 26 ngàn suất quà được MTTQ các cấp tập trung vận động thăm, tặng quà Tết cho người nghèo

(Mặt trận) -Hàng năm, việc hỗ trợ chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tỉnh Bến Tre phát huy khối đại đoàn kết trong việc huy động cùng chăm lo cho người nghèo vui Xuân đón Tết.

Sóc Trăng: Đại hội điểm MTTQ huyện Mỹ Tú

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

 Hưởng ứng Chương trình “Xuân xứ Dừa - Tết yêu thương” của MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương TP. Hồ Chí Minh trao tặng 500 triệu đồng cho tỉnh Bến Tre thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Đặng Thị Phượng: Công tác chăm lo Tết cho người nghèo năm nay được MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện từ rất sớm. Trong điều kiện hiện nay, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc hỗ trợ thăm, tặng quàTết cho người nghèo trên tinh thần “Thương người như thể thương thân”, theo phương châm “nội lực” là chính. Các tổ chức thành viên hướng dẫn hệ thống của mình kêu gọi, vận động nguồn lực cùng thăm, tặng quà Tết cho người nghèo.

“Đến thời điểm này, qua tổng hợp nhu cầu toàn tỉnh vận động trên 26 ngàn suất quà hỗ trợ cho đối tượng hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu 100% những hộ trong đối tượng này có ít nhất 1 phần quà để vui Xuân, đón Tết. Theo đó, MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên sẽ vận động khoản 10 ngàn suất, còn là 16 ngàn suất cấp huyện, xã thực hiện”, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phương cho biết.

Qua báo cáo từ các huyện đến thời điểm hiện nay, các huyện vận động đạt khoảng 50%. MTTQ Việt Nam tỉnh đang tiếp tục kêu gọi, liên hệ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp thường niên để mời gọi, vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo vui Xuân, đón Tết. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam tỉnh cố gắng vận động đạt số lượng 26 ngàn suất quà theo thống kê của tỉnh hiện nay.

Để vận động nguồn lực tặng quà Tết cho hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, ngày 13-1-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức chương trình “Xuân xứ Dừa - Tết yêu thương”. Qua chương trình nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống “Tương thân, tương ái” trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm chia sẻ, chung tay chăm lo Tết cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo.

Theo Báo Đồng Khởi