Alo Chào buổi sáng- 10/06/2022- Báo động tình trạng lấn chiếm đất rừng để sản xuất

Alo Chào buổi sáng- 10/06/2022- Báo động tình trạng lấn chiếm đất rừng để sản xuất

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

Bình Định: Xây dựng đoàn kết, nghĩa tình với làng xã

Bình Định: Xây dựng đoàn kết, nghĩa tình với làng xã

Bình Định: Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách

Bình Định: Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách

Bình Định: Lấy ý kiến người dân về dự án mở rộng quốc lộ

Bình Định: Lấy ý kiến người dân về dự án mở rộng quốc lộ

Bình Định: Hội nghị phản biện Dự thảo Quy định Chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng sản xuất

Bình Định: Hội nghị phản biện Dự thảo Quy định Chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng sản xuất

Bình Định:Tập trung sức mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bình Định:Tập trung sức mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Mặt trận Bình Định: Bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Mặt trận Bình Định: Bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định sơ kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2019 – 2021 và tri ân, biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội

MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định sơ kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2019 – 2021 và tri ân, biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội

Chủ tịch nước dự Lễ công nhận huyện Tuy Phước (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tịch nước dự Lễ công nhận huyện Tuy Phước (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới

Bình Định: Chung tay để ai cũng có Tết đủ đầy

Bình Định: Chung tay để ai cũng có Tết đủ đầy

Mặt trận Bình Định thăm chúc mừng Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan

Mặt trận Bình Định thăm chúc mừng Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan

Bình Định: Hơn 26,4 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo Tết cho các đối tượng

Bình Định: Hơn 26,4 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo Tết cho các đối tượng

Bình Định: Lãnh đạo tỉnh trao quà cho các hộ nghèo miền núi

Bình Định: Lãnh đạo tỉnh trao quà cho các hộ nghèo miền núi

Bình Định: Chăm lo cho các gia đình có người mất và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bình Định: Chăm lo cho các gia đình có người mất và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19