Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định: Tập hợp, phát huy sức mạnh nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định: Tập hợp, phát huy sức mạnh nhân dân

Bình Định: Triển khai Kế hoạch giám sát xây dựng nông thôn mới

Bình Định: Triển khai Kế hoạch giám sát xây dựng nông thôn mới

Bình Định: Hội nghị điển hình tiên tiến công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020

Bình Định: Hội nghị điển hình tiên tiến công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà người có công tỉnh Bình Định

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà người có công tỉnh Bình Định

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bình Định: Xây 75 căn nhà Đại Đoàn Kết cho các hộ nghèo

Bình Định: Xây 75 căn nhà Đại Đoàn Kết cho các hộ nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định giám sát công tác hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Mặt trận Bình Định phân bổ các nguồn hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19

Mặt trận Bình Định phân bổ các nguồn hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19

Bình Định: Hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19

Bình Định: Hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định: Kiểm tra công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid -19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định: Kiểm tra công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid -19

Bình Định: Nhiều đơn vị ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bình Định: Nhiều đơn vị ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

TX An Nhơn (Bình Định): Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

TX An Nhơn (Bình Định): Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Bình Định: Mặt trận tiếp nhận 120 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bình Định: Mặt trận tiếp nhận 120 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19