Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -MTTQ các cấp tỉnh Bình Định cần phối hợp với chính quyền trong quá trình tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

 Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao bằng khen và hoa cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2020-2024.

Ngày 23/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2020-2024.

Tham dự Hội nghị có; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành liên quan và 160 đại biểu về dự.

Được biết, trong 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên triển khai Cuộc vận động đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay, 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 05/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, với phương châm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Bình Định đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, cơ sở vật chất tạo điều kiện cho cuộc vận động được triển khai thuận lợi: Nhân dân đóng góp trên 854 ngàn m2 đất, hàng nghìn mét tường rào, trên 124.000 ngàn ngày công lao động và trên 185 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, bê tông hóa kênh mương và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vận động cứu trợ” các cấp trong toàn tỉnh đã vận động thu trên 156 tỷ đồng; qua đó, đã góp phần cùng với các nguồn hỗ trợ khác hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 2.500 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với trị giá trên 100 tỷ đồng ; hỗ trợ sinh kế cho hơn 1.900 hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng kêu gọi phát động, tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 104 tỷ đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, Nhân dân trong và ngoài tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh Bình Định đã có 217 sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sâu rộng trong cộng đồng dân cư, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực: Hàng năm, tổ chức đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt trên 95%; trên 90% Khu dân cư (thôn, làng, khu phố) đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết, trong đó có trên 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 5 năm qua.

Ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, đề nghị MTTQ các cấp trong toàn tỉnh Bình Định cần phối hợp với chính quyền trong quá trình tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chú trọng làm tốt công tác phối hợp trong giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng, nhất là giám sát thực hiện các cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục huy động, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng, cải tạo hạ tầng kinh tế, xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, bệnh nhân nghèo, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, đề nghị MTTQ các cấp trong toàn tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận cần quan tâm, tích cực đa dạng hóa các kênh truyền thông, chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận và lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện, để cùng với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện gần dân, sát dân, vận động kết nối nhân dân, giải thích để người dân hiểu rõ, đồng thuận, thấy được lợi ích khi thực hiện cuộc vận động, từ đó tích cực tham gia, quan tâm công tác thi đua khen thưởng, nhất là tôn vinh, khen thưởng tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng, nhằm tạo sức mạnh lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho 53 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2020-2024.

Anh Phương