Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào

Ban cứu trợ Trung ương tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên – Huế 2 tỷ đồng

Ban cứu trợ Trung ương tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên – Huế 2 tỷ đồng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ Tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ Tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Mặt trận phân bổ 325 tỷ đồng đến bà con vùng lũ

Mặt trận phân bổ 325 tỷ đồng đến bà con vùng lũ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiểm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiểm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Gần 12 tỷ đồng của bà con kiều bào ủng hộ người dân vùng lũ

Gần 12 tỷ đồng của bà con kiều bào ủng hộ người dân vùng lũ

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước chung tay cùng bà con vùng lũ

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước chung tay cùng bà con vùng lũ

Kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung

Kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra

Tuyên dương 400 cá nhân tiêu biểu đóng góp cho cộng đồng

Tuyên dương 400 cá nhân tiêu biểu đóng góp cho cộng đồng

Phát huy vai trò của nhân dân nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Phát huy vai trò của nhân dân nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 12 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 12 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Quảng Nam