Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tiếp tục nuôi dưỡng và truyền giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo

Tiếp tục nuôi dưỡng và truyền giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở

Phát huy sức mạnh của toàn dân khi tham gia công tác bầu cử

Phát huy sức mạnh của toàn dân khi tham gia công tác bầu cử

Gần 12 tỷ đồng của bà con kiều bào ủng hộ người dân vùng lũ

Gần 12 tỷ đồng của bà con kiều bào ủng hộ người dân vùng lũ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tạo điểm sáng trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua

Tạo điểm sáng trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước chung tay cùng bà con vùng lũ

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước chung tay cùng bà con vùng lũ

Kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung

Kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Sẻ chia với người dân vùng lũ

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” trong đồng bào công giáo

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” trong đồng bào công giáo

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) và Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc nhân dịp Lễ Giáng sinh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) và Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc nhân dịp Lễ Giáng sinh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra

Tuyên dương 400 cá nhân tiêu biểu đóng góp cho cộng đồng

Tuyên dương 400 cá nhân tiêu biểu đóng góp cho cộng đồng

Phát huy vai trò của nhân dân nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Phát huy vai trò của nhân dân nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí