MTTQ huyên Châu Thành (Tây Ninh): Phát huy vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ huyên Châu Thành (Tây Ninh): Phát huy vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Hà Giang: Tổ chức 17 đợt giám sát các công trình đầu tư tại cơ sở

Hà Giang: Tổ chức 17 đợt giám sát các công trình đầu tư tại cơ sở

Thủ tướng: Bằng mọi giải pháp để tăng trưởng dương, giải ngân hết vốn đầu tư công

Thủ tướng: Bằng mọi giải pháp để tăng trưởng dương, giải ngân hết vốn đầu tư công

Thủ tướng đánh giá cao Bình Thuận bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Thủ tướng đánh giá cao Bình Thuận bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

Thủ tướng: Phê bình công khai trên báo chí những nơi giải ngân chậm

Thủ tướng: Phê bình công khai trên báo chí những nơi giải ngân chậm

Thủ tướng gợi mở tầm nhìn mới cho vùng đất rồng bay

Thủ tướng gợi mở tầm nhìn mới cho vùng đất rồng bay

Kon Tum: Hội nghị chuyên đề tập huấn các nội dung về Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hòa giải ở cơ sở năm 2020

Kon Tum: Hội nghị chuyên đề tập huấn các nội dung về Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hòa giải ở cơ sở năm 2020

Yên Bái: Biểu dương Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2014 - 2019

Yên Bái: Biểu dương Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2014 - 2019

Cần nhiều đột phá trong đầu tư để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cần nhiều đột phá trong đầu tư để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Công trình đã hoàn thành có được xây thêm tường ngăn?

Công trình đã hoàn thành có được xây thêm tường ngăn?

Thủ tướng tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp doanh nghiệp Singapore tiên phong đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng tiếp doanh nghiệp Singapore tiên phong đầu tư vào Việt Nam

Quy định về mua bán chỗ để xe ô tô trong chung cư

Quy định về mua bán chỗ để xe ô tô trong chung cư

Thủ tướng nói chuyện với thanh niên về khởi nghiệp

Thủ tướng nói chuyện với thanh niên về khởi nghiệp