Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà trao Quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà trao Quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Bà Nông Thị Mai Huyền được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Bà Nông Thị Mai Huyền được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Quy định số 97-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Đảng đoàn MTTQ Việt Nam do Bộ Chính trị quyết định thành lập, thành viên của Đảng đoàn do Bộ Chính trị quyết định

Quy định số 97-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Đảng đoàn MTTQ Việt Nam do Bộ Chính trị quyết định thành lập, thành viên của Đảng đoàn do Bộ Chính trị quyết định

Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đồng chí Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn Quốc hội và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn Quốc hội và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN

Phát huy thế mạnh và tính chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Phát huy thế mạnh và tính chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

Ninh Bình: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy- Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh- Thanh tra tỉnh

Ninh Bình: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy- Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh- Thanh tra tỉnh

Để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán thật ấm áp, đủ đầy

Để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán thật ấm áp, đủ đầy

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam