Hà Nam: Tọa đàm “Giải pháp phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”

Hà Nam: Tọa đàm “Giải pháp phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam các cấp đối với hoạt động giám sát xây dựng nông thôn mới

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam các cấp đối với hoạt động giám sát xây dựng nông thôn mới

MTTQ huyện Châu Thành tọa đàm về thực hiện mô hình về bảo vệ môi trường

MTTQ huyện Châu Thành tọa đàm về thực hiện mô hình về bảo vệ môi trường

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam với sứ mệnh: Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ

Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam với sứ mệnh: Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ dự Toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Lo trọn việc đạo, chung tay việc đời”

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ dự Toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Lo trọn việc đạo, chung tay việc đời”

Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Trương Thị Mai: Cần chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực nổi trội và nhóm thanh niên khó khăn

Đồng chí Trương Thị Mai: Cần chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực nổi trội và nhóm thanh niên khó khăn

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Báo cáo về xây dựng Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Báo cáo về xây dựng Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II

Tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Để đất đai thực sự là động lực cho sự phát triển đất nước

Tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Để đất đai thực sự là động lực cho sự phát triển đất nước

Hà Nam: Tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Hà Nam: Tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Bình Định: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận

Bình Định: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tọa đàm chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tọa đàm chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện Dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế đô thị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện Dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế đô thị